TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN [ Đang Tuyển ]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN [ Đang Tuyển ]

Thứ Hai, 15/04/2024 2 phút đọc

Tổng quan Nghiệp vụ chuyên môn Kế toán chiếm 75%, Hành chính - Nhân sự chiếm 25%. Xuất hóa đơn Thực hiện báo cáo thu chi, thanh toán, công nợ,... Đọc tiếp