TUYỂN DỤNG

Nhân Viên Kế toán [Đang tuyển]

Nhân Viên Kế toán [Đang tuyển]

Thứ Hai, 11/03/2024 2 phút đọc

Tổng quan Nghiệp vụ chuyên môn Kế toán chiếm 70%, Hành chính - Nhân sự chiếm 30%. Xuất hóa đơn Thực hiện báo cáo thu chi, thanh toán, công nợ, xuất... Đọc tiếp